Cửa Hàng Điện Thoại Di Động – Phường 1

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 2, Cách Mạng Tháng 8, Phường 1, Bạc Liêu, Việt Nam
Số điện thoại 0355 500 055
Trang web
Tọa độ 92.956.181, 1.057.359.486

 


Địa chỉ Cửa Hàng Điện Thoại Di Động ở đâu?

2, Cách Mạng Tháng 8, Phường 1, Bạc Liêu, Việt Nam

Giờ làm việc của Cửa Hàng Điện Thoại Di Động như thế nào?

Giờ làm việc của Cửa Hàng Điện Thoại Di Động là: Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày]

Cửa Hàng Điện Thoại Di Động có website không?

Địa chỉ trang web của Cửa Hàng Điện Thoại Di Động là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Dino Coffee 2 - TT. Nhồi