Cửa Hàng Đồ Uống Liên Tâm – Phường 5

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 61, Liên Tỉnh Lộ 38, Khóm 6, Phường 5, Thành Phố Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu, Phường 5, Bạc Liêu, Việt Nam
Số điện thoại 0291 3922 499
Trang web
Tọa độ 92.742.668, 1.057.398.891

 


Địa chỉ Cửa Hàng Đồ Uống Liên Tâm ở đâu?

61, Liên Tỉnh Lộ 38, Khóm 6, Phường 5, Thành Phố Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu, Phường 5, Bạc Liêu, Việt Nam

Giờ làm việc của Cửa Hàng Đồ Uống Liên Tâm như thế nào?

Giờ làm việc của Cửa Hàng Đồ Uống Liên Tâm là:

Cửa Hàng Đồ Uống Liên Tâm có website không?

Địa chỉ trang web của Cửa Hàng Đồ Uống Liên Tâm là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Bảo Lam - Tân Hoà