Cửa Hàng Dụng Cụ – Thiết Bị Y Tế – P. Thanh Trung

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 300 Nguyễn Lương Bằng, P. Thanh Trung, Thành phố Hải Dương, Hải Dương, Việt Nam
Số điện thoại 098 402 09 17
Trang web
Tọa độ 209.373.324, 1.063.096.279

 


Địa chỉ Cửa Hàng Dụng Cụ - Thiết Bị Y Tế ở đâu?

300 Nguyễn Lương Bằng, P. Thanh Trung, Thành phố Hải Dương, Hải Dương, Việt Nam

Giờ làm việc của Cửa Hàng Dụng Cụ - Thiết Bị Y Tế như thế nào?

Giờ làm việc của Cửa Hàng Dụng Cụ – Thiết Bị Y Tế là: Thứ Sáu:[07:00-22:00], Thứ Bảy:[07:00-22:00], Chủ Nhật:[07:00-22:00], Thứ Hai:[07:00-22:00], Thứ Ba:[07:00-22:00], Thứ Tư:[07:00-22:00], Thứ Năm:[07:00-22:00]

Cửa Hàng Dụng Cụ - Thiết Bị Y Tế có website không?

Địa chỉ trang web của Cửa Hàng Dụng Cụ – Thiết Bị Y Tế là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Dntn Vlxd & Trang Trí Nội Thất Văn Hiền - Phường 3