Cửa hàng dụng cụ y tế – Công ty TNHH Y Tân – Hòa Thuận Đông

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 41 Núi Thành, Hòa Thuận Đông, Hải Châu, Đà Nẵng 50000, Việt Nam
Số điện thoại 090 354 54 64
Trang web http://www.ytancare.com/
Tọa độ 16.052.505.999.999.900, 108.220.233

 


Địa chỉ Cửa hàng dụng cụ y tế - Công ty TNHH Y Tân ở đâu?

41 Núi Thành, Hòa Thuận Đông, Hải Châu, Đà Nẵng 50000, Việt Nam

Giờ làm việc của Cửa hàng dụng cụ y tế - Công ty TNHH Y Tân như thế nào?

Giờ làm việc của Cửa hàng dụng cụ y tế – Công ty TNHH Y Tân là: Thứ Sáu:[07:30-20:00], Thứ Bảy:[07:30-20:00], Chủ Nhật:[07:30-20:00], Thứ Hai:[07:30-20:00], Thứ Ba:[07:30-20:00], Thứ Tư:[07:30-20:00], Thứ Năm:[07:30-20:00]

Cửa hàng dụng cụ y tế - Công ty TNHH Y Tân có website không?

Địa chỉ trang web của Cửa hàng dụng cụ y tế – Công ty TNHH Y Tân là: http://www.ytancare.com/

Hình ảnh

Xem thêm:  Cửa Hàng Sức Khỏe - Phường 3