Cửa Hàng Dụng Cụ Y Tế Tịnh Tâm – Thuận Thành

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 38 Đoàn Thị Điểm, Thuận Thành, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế, Việt Nam
Số điện thoại 0234 3531 031
Trang web https://vi-vn.facebook.com/dungcuytehue/
Tọa độ 164.755.523, 1.075.775.754

 


Địa chỉ Cửa Hàng Dụng Cụ Y Tế Tịnh Tâm ở đâu?

38 Đoàn Thị Điểm, Thuận Thành, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế, Việt Nam

Giờ làm việc của Cửa Hàng Dụng Cụ Y Tế Tịnh Tâm như thế nào?

Giờ làm việc của Cửa Hàng Dụng Cụ Y Tế Tịnh Tâm là: Thứ Sáu:[06:00-22:00], Thứ Bảy:[06:00-22:00], Chủ Nhật:[06:00-22:00], Thứ Hai:[06:00-22:00], Thứ Ba:[06:00-22:00], Thứ Tư:[06:00-22:00], Thứ Năm:[06:00-22:00]

Cửa Hàng Dụng Cụ Y Tế Tịnh Tâm có website không?

Địa chỉ trang web của Cửa Hàng Dụng Cụ Y Tế Tịnh Tâm là: https://vi-vn.facebook.com/dungcuytehue/

Hình ảnh

Xem thêm:  Công ty TNHH Thương Mại Đầu Tư và Phát Triển Công Nghệ Slc Việt Nam - Từ Liêm