Cửa Hàng Gạo Nếp Hương Du – Hưng Dũng

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 58 Nguyễn Viết Xuân, Hưng Dũng, Thành phố Vinh, Nghệ An, Việt Nam
Số điện thoại 094 914 78 08
Trang web
Tọa độ 18.671.627, 1.057.048.962

 


Địa chỉ Cửa Hàng Gạo Nếp Hương Du ở đâu?

58 Nguyễn Viết Xuân, Hưng Dũng, Thành phố Vinh, Nghệ An, Việt Nam

Giờ làm việc của Cửa Hàng Gạo Nếp Hương Du như thế nào?

Giờ làm việc của Cửa Hàng Gạo Nếp Hương Du là:

Cửa Hàng Gạo Nếp Hương Du có website không?

Địa chỉ trang web của Cửa Hàng Gạo Nếp Hương Du là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Cửa hàng thực phẩm sạch Ba Hưng - Khánh Xuân