Cửa Hàng Gạo Nếp Sạch – Hoà Cường Nam

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 7 Lê Sát, Hoà Cường Nam, Hải Châu, Đà Nẵng, Việt Nam
Số điện thoại 090 508 60 80
Trang web
Tọa độ 1.603.267, 10.822.439.999.999.900

 


Địa chỉ Cửa Hàng Gạo Nếp Sạch ở đâu?

7 Lê Sát, Hoà Cường Nam, Hải Châu, Đà Nẵng, Việt Nam

Giờ làm việc của Cửa Hàng Gạo Nếp Sạch như thế nào?

Giờ làm việc của Cửa Hàng Gạo Nếp Sạch là:

Cửa Hàng Gạo Nếp Sạch có website không?

Địa chỉ trang web của Cửa Hàng Gạo Nếp Sạch là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Công Ty TNHH Một Thành Viên Kinh Doanh Anh Tú - TT. Sơn Tịnh