Cửa hàng “Giấc mơ sữa Việt” – Đông Thành

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 55 Lê Hồng Phong, Đông Thành, Ninh Bình, Việt Nam
Số điện thoại 0229 3512 999
Trang web https://giacmosuaviet.com.vn/
Tọa độ 20.257.373.899.999.900, 1.059.728.619

 


Accordion Panel

55 Lê Hồng Phong, Đông Thành, Ninh Bình, Việt Nam

Accordion Panel

0229 3512 999

Accordion Panel

Giờ làm việc của Cửa hàng “Giấc mơ sữa Việt” là: Thứ Bảy:[08:00-21:30], Chủ Nhật:[08:00-21:30], Thứ Hai:[08:00-21:30], Thứ Ba:[08:00-21:30], Thứ Tư:[08:00-21:30], Thứ Năm:[08:00-21:30], Thứ Sáu:[08:00-21:30]

Accordion Panel

Địa chỉ trang web của Cửa hàng “Giấc mơ sữa Việt” là: https://giacmosuaviet.com.vn/

Hình ảnh

Xem thêm:  Đại lý Sữa Etomil Bình Dương - CH Hào Hiệp - An Thạnh