Cửa hàng “Giấc mơ sữa Việt” – Khóm 8

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 89 Nguyễn Thị Minh Khai, Khóm 8, Trà Vinh, Việt Nam
Số điện thoại 0294 3855 345
Trang web https://giacmosuaviet.com.vn/
Tọa độ 9.932.692.699.999.990, 1.063.351.443

 


Accordion Panel

89 Nguyễn Thị Minh Khai, Khóm 8, Trà Vinh, Việt Nam

Accordion Panel

0294 3855 345

Accordion Panel

Giờ làm việc của Cửa hàng “Giấc mơ sữa Việt” là: Thứ Bảy:[07:00-21:00], Chủ Nhật:[07:00-21:00], Thứ Hai:[07:00-21:00], Thứ Ba:[07:00-21:00], Thứ Tư:[07:00-21:00], Thứ Năm:[07:00-21:00], Thứ Sáu:[07:00-21:00]

Accordion Panel

Địa chỉ trang web của Cửa hàng “Giấc mơ sữa Việt” là: https://giacmosuaviet.com.vn/

Hình ảnh

Xem thêm:  Cửa Hàng "Giấc Mơ Sữa Việt" - Đồng Tháp