Cửa hàng “Giấc mơ sữa Việt” – P. Kỳ Bá

Thông tin liên hệ

Địa chỉ Số 53 Ngô Quyền, P. Kỳ Bá, TP. Thái Bình, Tỉnh Thái Bình, P. Kỳ Bá, Thái Bình, 410055, Việt Nam
Số điện thoại 0227 3641 886
Trang web https://giacmosuaviet.com.vn/
Tọa độ 204.393.367, 1.063.429.336

 


Accordion Panel

Số 53 Ngô Quyền, P. Kỳ Bá, TP. Thái Bình, Tỉnh Thái Bình, P. Kỳ Bá, Thái Bình, 410055, Việt Nam

Accordion Panel

0227 3641 886

Accordion Panel

Giờ làm việc của Cửa hàng “Giấc mơ sữa Việt” là: Thứ Bảy:[08:00-20:00], Chủ Nhật:[08:00-20:00], Thứ Hai:[08:00-20:00], Thứ Ba:[08:00-20:00], Thứ Tư:[08:00-20:00], Thứ Năm:[08:00-20:00], Thứ Sáu:[08:00-20:00]

Accordion Panel

Địa chỉ trang web của Cửa hàng “Giấc mơ sữa Việt” là: https://giacmosuaviet.com.vn/

Hình ảnh

Xem thêm:  Cửa hàng "Giấc mơ sữa Việt" - Ninh Thuận