Cửa hàng “Giấc mơ sữa Việt” – P

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 124 Nguyễn Gia Thiều, P, Bắc Ninh, 220006, Việt Nam
Số điện thoại 1900 636979
Trang web https://giacmosuaviet.com.vn/
Tọa độ 211.848.098, 1.060.705.978

 


Accordion Panel

124 Nguyễn Gia Thiều, P, Bắc Ninh, 220006, Việt Nam

Accordion Panel

1900 636979

Accordion Panel

Giờ làm việc của Cửa hàng “Giấc mơ sữa Việt” là: Thứ Bảy:[08:00-20:00], Chủ Nhật:[08:00-20:00], Thứ Hai:[08:00-20:00], Thứ Ba:[08:00-20:00], Thứ Tư:[08:00-20:00], Thứ Năm:[08:00-20:00], Thứ Sáu:[08:00-20:00]

Accordion Panel

Địa chỉ trang web của Cửa hàng “Giấc mơ sữa Việt” là: https://giacmosuaviet.com.vn/

Hình ảnh

Xem thêm:  Chi nhánh công ty TNHH Yakult Việt Nam tại tỉnh Nam Định - Lộc Hoà