Cửa Hàng Giò Chả Hải Hoa – P. Bình Hàn

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 14 An Thái, P. Bình Hàn, Thành phố Hải Dương, Hải Dương, Việt Nam
Số điện thoại 0220 3851 012
Trang web
Tọa độ 209.452.701, 10.632.541.119.999.900

 


Địa chỉ Cửa Hàng Giò Chả Hải Hoa ở đâu?

14 An Thái, P. Bình Hàn, Thành phố Hải Dương, Hải Dương, Việt Nam

Giờ làm việc của Cửa Hàng Giò Chả Hải Hoa như thế nào?

Giờ làm việc của Cửa Hàng Giò Chả Hải Hoa là:

Cửa Hàng Giò Chả Hải Hoa có website không?

Địa chỉ trang web của Cửa Hàng Giò Chả Hải Hoa là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Công Ty TNHH Thực Phẩm Thu Bắc - Tổ Dân Phố Lỗ Xá, Phường Nhân Hòa, Thị Xã