Cửa Hàng Giò Chả Hương – P. Ngọc Châu

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 294 Nguyễn Hữu Cầu, P. Ngọc Châu, Thành phố Hải Dương, Hải Dương, Việt Nam
Số điện thoại 096 398 72 81
Trang web
Tọa độ 2.094.201, 1.063.483

 


Địa chỉ Cửa Hàng Giò Chả Hương ở đâu?

294 Nguyễn Hữu Cầu, P. Ngọc Châu, Thành phố Hải Dương, Hải Dương, Việt Nam

Giờ làm việc của Cửa Hàng Giò Chả Hương như thế nào?

Giờ làm việc của Cửa Hàng Giò Chả Hương là:

Cửa Hàng Giò Chả Hương có website không?

Địa chỉ trang web của Cửa Hàng Giò Chả Hương là:

Hình ảnh

Xem thêm:  3F FOOD MART Siêu Thị Thực Phẩm Sạch Nhật Bản - Việt Nam - Xương Huân