Cửa hàng Gốm Bàu Trúc ở Biển Cổ Thạch – Tuy Phong

Thông tin liên hệ

Địa chỉ Khu du lịch, Tuy Phong, Bình Thuận 800000, Việt Nam
Số điện thoại 0339 499 279
Trang web https://www.biencothach.com/
Tọa độ 11.179.616, 10.871.389.029.999.900

 


Địa chỉ Cửa hàng Gốm Bàu Trúc ở Biển Cổ Thạch ở đâu?

Khu du lịch, Tuy Phong, Bình Thuận 800000, Việt Nam

Giờ làm việc của Cửa hàng Gốm Bàu Trúc ở Biển Cổ Thạch như thế nào?

Giờ làm việc của Cửa hàng Gốm Bàu Trúc ở Biển Cổ Thạch là: Thứ Ba:[07:00-22:00], Thứ Tư:[07:00-22:00], Thứ Năm:[07:00-22:00], Thứ Sáu:[07:00-22:30], Thứ Bảy:[07:00-22:15], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[07:00-22:00]

Cửa hàng Gốm Bàu Trúc ở Biển Cổ Thạch có website không?

Địa chỉ trang web của Cửa hàng Gốm Bàu Trúc ở Biển Cổ Thạch là: https://www.biencothach.com/

Hình ảnh

Xem thêm:  Làng bích họa Tam Thanh - Tp. Tam Kỳ