Cửa Hàng Hải Sản Tươi Sống Tuấn Ngần – Lộc Hoà

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 19 Kênh, Lộc Hoà, TP. Nam Định, Nam Định, Việt Nam
Số điện thoại 0852 805 840
Trang web
Tọa độ 2.043.028, 1.061.651.782

 


Địa chỉ Cửa Hàng Hải Sản Tươi Sống Tuấn Ngần ở đâu?

19 Kênh, Lộc Hoà, TP. Nam Định, Nam Định, Việt Nam

Giờ làm việc của Cửa Hàng Hải Sản Tươi Sống Tuấn Ngần như thế nào?

Giờ làm việc của Cửa Hàng Hải Sản Tươi Sống Tuấn Ngần là: Thứ Hai:[09:00-22:00], Thứ Ba:[09:00-22:00], Thứ Tư:[09:00-22:00], Thứ Năm:[09:00-22:00], Thứ Sáu:[09:00-22:00], Thứ Bảy:[09:00-22:00], Chủ Nhật:[09:00-22:00]

Cửa Hàng Hải Sản Tươi Sống Tuấn Ngần có website không?

Địa chỉ trang web của Cửa Hàng Hải Sản Tươi Sống Tuấn Ngần là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Nhà Hàng Thiên Mộc - Nhân Chính