Cửa Hàng Hoa Quả Sạch Nhập Khẩu Fuji Fruit Ninh Bình 1 – Thanh bình

Thông tin liên hệ

Địa chỉ Số 38 Vân Giang, Thanh bình, Ninh Bình, 430000, Việt Nam
Số điện thoại 0229 3882 266
Trang web https://hoaquafuji.com/
Tọa độ 202.544.124, 10.597.395.829.999.900

 


Địa chỉ Cửa Hàng Hoa Quả Sạch Nhập Khẩu Fuji Fruit Ninh Bình 1 ở đâu?

Số 38 Vân Giang, Thanh bình, Ninh Bình, 430000, Việt Nam

Giờ làm việc của Cửa Hàng Hoa Quả Sạch Nhập Khẩu Fuji Fruit Ninh Bình 1 như thế nào?

Giờ làm việc của Cửa Hàng Hoa Quả Sạch Nhập Khẩu Fuji Fruit Ninh Bình 1 là: Thứ Bảy:[07:00-22:00], Chủ Nhật:[07:00-22:00], Thứ Hai:[07:00-22:00], Thứ Ba:[07:00-22:00], Thứ Tư:[07:00-22:00], Thứ Năm:[07:00-22:00], Thứ Sáu:[07:00-22:00]

Cửa Hàng Hoa Quả Sạch Nhập Khẩu Fuji Fruit Ninh Bình 1 có website không?

Địa chỉ trang web của Cửa Hàng Hoa Quả Sạch Nhập Khẩu Fuji Fruit Ninh Bình 1 là: https://hoaquafuji.com/

Hình ảnh

Xem thêm:  Công Ty TNHH Food Thành Phát PY - KP 1