Cửa Hàng Hoa Quả Sạch Nhập Khẩu Fuji Fruit Ninh Bình 3 – Tân Thành

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 9 Lương Văn Tụy, Tân Thành, Ninh Bình, 430000, Việt Nam
Số điện thoại 0229 3885 666
Trang web https://hoaquafuji.com/
Tọa độ 20.256.835.799.999.900, 1.059.713.792

 


Địa chỉ Cửa Hàng Hoa Quả Sạch Nhập Khẩu Fuji Fruit Ninh Bình 3 ở đâu?

9 Lương Văn Tụy, Tân Thành, Ninh Bình, 430000, Việt Nam

Giờ làm việc của Cửa Hàng Hoa Quả Sạch Nhập Khẩu Fuji Fruit Ninh Bình 3 như thế nào?

Giờ làm việc của Cửa Hàng Hoa Quả Sạch Nhập Khẩu Fuji Fruit Ninh Bình 3 là: Thứ Bảy:[07:00-22:00], Chủ Nhật:[07:00-22:00], Thứ Hai:[07:00-22:00], Thứ Ba:[07:00-22:00], Thứ Tư:[07:00-22:00], Thứ Năm:[07:00-22:00], Thứ Sáu:[07:00-22:00]

Cửa Hàng Hoa Quả Sạch Nhập Khẩu Fuji Fruit Ninh Bình 3 có website không?

Địa chỉ trang web của Cửa Hàng Hoa Quả Sạch Nhập Khẩu Fuji Fruit Ninh Bình 3 là: https://hoaquafuji.com/

Hình ảnh

Xem thêm:  Nhà Phân Phối Gạo Lộc An - Phường Thống Nhất