Cửa Hàng Hoa Tươi Kim Hiền – Phường 1

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 50 Đường Hồ Thị Kỷ, Phường 1, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 090 891 90 61
Trang web
Tọa độ 107.645.682, 1.066.776.553

 


Địa chỉ Cửa Hàng Hoa Tươi Kim Hiền ở đâu?

50 Đường Hồ Thị Kỷ, Phường 1, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Cửa Hàng Hoa Tươi Kim Hiền như thế nào?

Giờ làm việc của Cửa Hàng Hoa Tươi Kim Hiền là: Thứ Hai:[00:00-22:00], Thứ Ba:[00:00-22:00], Thứ Tư:[00:00-22:00], Thứ Năm:[00:00-22:00], Thứ Sáu:[00:00-22:00], Thứ Bảy:[00:00-22:00], Chủ Nhật:[00:00-22:00]

Cửa Hàng Hoa Tươi Kim Hiền có website không?

Địa chỉ trang web của Cửa Hàng Hoa Tươi Kim Hiền là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Tiệm Hoa Tươi Thu Hương - Khánh Phú