Cửa Hàng Lương Thực, Thực Phẩm Hiệp Thuý – Vĩnh Trach Đông

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 3/210, Ấp Biển Đông A, Xã Vĩnh Trạch Đông, Thành Phố Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu, Vĩnh Trach Đông, Bạc Liêu, Việt Nam
Số điện thoại 0291 2211 545
Trang web
Tọa độ 92.661.286, 10.579.380.689.999.900

 


Địa chỉ Cửa Hàng Lương Thực, Thực Phẩm Hiệp Thuý ở đâu?

3/210, Ấp Biển Đông A, Xã Vĩnh Trạch Đông, Thành Phố Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu, Vĩnh Trach Đông, Bạc Liêu, Việt Nam

Giờ làm việc của Cửa Hàng Lương Thực, Thực Phẩm Hiệp Thuý như thế nào?

Giờ làm việc của Cửa Hàng Lương Thực, Thực Phẩm Hiệp Thuý là:

Cửa Hàng Lương Thực, Thực Phẩm Hiệp Thuý có website không?

Địa chỉ trang web của Cửa Hàng Lương Thực, Thực Phẩm Hiệp Thuý là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Công Ty Cổ Phần Chế Biến Xuất Nhập Khẩu Nông Sản Lục Ngạn - Tân Lập