Cửa Hàng Nội Thất Đức Huy – Quán Trữ

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 346 Trường Chinh, Quán Trữ, Kiến An, Hải Phòng 04000, Việt Nam
Số điện thoại 091 306 48 72
Trang web https://www.facebook.com/%C4%90%E1%BB%93-g%E1%BB%97-cao-c%E1%BA%A5p-%C4%90%E1%BB%A9c-Huy-112688003744530/
Tọa độ 208.298.199, 10.665.792.809.999.900

 


Địa chỉ Cửa Hàng Nội Thất Đức Huy ở đâu?

346 Trường Chinh, Quán Trữ, Kiến An, Hải Phòng 04000, Việt Nam

Giờ làm việc của Cửa Hàng Nội Thất Đức Huy như thế nào?

Giờ làm việc của Cửa Hàng Nội Thất Đức Huy là: Thứ Sáu:[08:00-20:00], Thứ Bảy:[12:00-20:00], Chủ Nhật:[08:00-20:00], Thứ Hai:[08:00-20:00], Thứ Ba:[08:00-20:00], Thứ Tư:[08:00-20:00], Thứ Năm:[08:00-20:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Đại Lý Chăn Ra Gối Nệm Hàn Quốc Everon - Chánh Lộ