Cửa hàng Pizza House Đại Từ – Hùng Sơn

Thông tin liên hệ

Địa chỉ QL37, Hùng Sơn, Đại Từ, Thái Nguyên, Việt Nam
Số điện thoại 098 489 77 18
Trang web
Tọa độ 216.329.849, 10.564.495.579.999.900

 


Địa chỉ Cửa hàng Pizza House Đại Từ ở đâu?

QL37, Hùng Sơn, Đại Từ, Thái Nguyên, Việt Nam

Giờ làm việc của Cửa hàng Pizza House Đại Từ như thế nào?

Giờ làm việc của Cửa hàng Pizza House Đại Từ là: Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày]

Cửa hàng Pizza House Đại Từ có website không?

Địa chỉ trang web của Cửa hàng Pizza House Đại Từ là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Quán Ăn Phát Đạt - Phú Chánh