Cửa hàng tạp hoá Huy Trang – Sơn La

Thông tin liên hệ

Địa chỉ Chiềng Sinh, Sơn La, Việt Nam
Số điện thoại 096 834 55 04
Trang web
Tọa độ 21.297.882.899.999.900, 1.039.532.503

 


Giờ làm việc của Cửa hàng tạp hoá Huy Trang như thế nào?

Giờ làm việc của Cửa hàng tạp hoá Huy Trang là: Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày]

Cửa hàng tạp hoá Huy Trang có website không?

Địa chỉ trang web của Cửa hàng tạp hoá Huy Trang là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Dai Ly Nuoc Khoang Lao Cai - Kim Tân