Cửa hàng tạp hóa tự chọn thắng dân – Phường Ngô Quyền

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 50 Nguyễn Thị Lưu, Phường Ngô Quyền, Bắc Giang, Việt Nam
Số điện thoại 096 289 86 56
Trang web
Tọa độ 212.787.832, 10.619.487.409.999.900

 


Địa chỉ Cửa hàng tạp hóa tự chọn thắng dân ở đâu?

50 Nguyễn Thị Lưu, Phường Ngô Quyền, Bắc Giang, Việt Nam

Giờ làm việc của Cửa hàng tạp hóa tự chọn thắng dân như thế nào?

Giờ làm việc của Cửa hàng tạp hóa tự chọn thắng dân là: Thứ Bảy:[06:15-21:30], Chủ Nhật:[06:15-21:30], Thứ Hai:[06:15-21:30], Thứ Ba:[06:15-21:30], Thứ Tư:[06:15-21:30], Thứ Năm:[06:15-21:30], Thứ Sáu:[06:15-21:30]

Cửa hàng tạp hóa tự chọn thắng dân có website không?

Địa chỉ trang web của Cửa hàng tạp hóa tự chọn thắng dân là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Đặc Sản Điện Biên - Phú Thành