Cửa hàng thiết bị y tế Khánh Trang – Đống Đa

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 43 Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam
Số điện thoại 097 599 16 70
Trang web http://thietbiytekhanhtrang.com/
Tọa độ 210.039.359, 1.058.372.632

 


Địa chỉ Cửa hàng thiết bị y tế Khánh Trang ở đâu?

43 Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam

Giờ làm việc của Cửa hàng thiết bị y tế Khánh Trang như thế nào?

Giờ làm việc của Cửa hàng thiết bị y tế Khánh Trang là: Thứ Bảy:[07:00-19:30], Chủ Nhật:[07:00-19:30], Thứ Hai:[07:00-19:30], Thứ Ba:[07:00-19:30], Thứ Tư:[07:00-19:30], Thứ Năm:[07:00-19:30], Thứ Sáu:[07:00-19:30]

Cửa hàng thiết bị y tế Khánh Trang có website không?

Địa chỉ trang web của Cửa hàng thiết bị y tế Khánh Trang là: http://thietbiytekhanhtrang.com/

Hình ảnh

Xem thêm:  Shop hoa Tươi Hàng Trạm, Yên Thuỷ, Hòa Bình - Tử Nê