Cửa hàng thiết bị y tế SÁU BAN – Châu Phú B

Thông tin liên hệ

Địa chỉ Hoàng Diệu, Châu Phú B, Châu Đốc, An Giang, Việt Nam
Số điện thoại 093 990 31 04
Trang web https://www.facebook.com/ThietbiyteSauBan/
Tọa độ 106.992.526, 10.511.707.009.999.900

 


Địa chỉ Cửa hàng thiết bị y tế SÁU BAN ở đâu?

Hoàng Diệu, Châu Phú B, Châu Đốc, An Giang, Việt Nam

Giờ làm việc của Cửa hàng thiết bị y tế SÁU BAN như thế nào?

Giờ làm việc của Cửa hàng thiết bị y tế SÁU BAN là: Thứ Bảy:[07:30-19:30], Chủ Nhật:[07:30-19:30], Thứ Hai:[07:30-19:30], Thứ Ba:[07:30-19:30], Thứ Tư:[07:30-19:30], Thứ Năm:[07:30-19:30], Thứ Sáu:[07:30-19:30]

Cửa hàng thiết bị y tế SÁU BAN có website không?

Địa chỉ trang web của Cửa hàng thiết bị y tế SÁU BAN là: https://www.facebook.com/ThietbiyteSauBan/

Hình ảnh

Xem thêm:  THIẾT BỊ, VẬT TƯ Y KHOA - NHA KHOA - THẨM MỸ TÍN - Hưng Lợi