Cửa Hàng Thiết Bị Y Tế Trang Minh Hạnh – Phường

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 179 Tôn Thất Tùng, Phường, Thành phố Pleiku, Gia Lai 600000, Việt Nam
Số điện thoại 0269 3679 115
Trang web
Tọa độ 13.982.030.799.999.900, 1.080.258.892

 


Địa chỉ Cửa Hàng Thiết Bị Y Tế Trang Minh Hạnh ở đâu?

179 Tôn Thất Tùng, Phường, Thành phố Pleiku, Gia Lai 600000, Việt Nam

Giờ làm việc của Cửa Hàng Thiết Bị Y Tế Trang Minh Hạnh như thế nào?

Giờ làm việc của Cửa Hàng Thiết Bị Y Tế Trang Minh Hạnh là:

Cửa Hàng Thiết Bị Y Tế Trang Minh Hạnh có website không?

Địa chỉ trang web của Cửa Hàng Thiết Bị Y Tế Trang Minh Hạnh là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Nhà Thuốc Thân Thiện - Quan Hoa