Cửa Hàng Thịt Khô Mai Thuật – Phường Mường Thanh

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 182 Hoàng Công Chất, Phường Mường Thanh, Thành phố Điện Biên Phủ, Điện Biên, Việt Nam
Số điện thoại 091 257 96 18
Trang web
Tọa độ 213.862.477, 1.030.250.579

 


Địa chỉ Cửa Hàng Thịt Khô Mai Thuật ở đâu?

182 Hoàng Công Chất, Phường Mường Thanh, Thành phố Điện Biên Phủ, Điện Biên, Việt Nam

Giờ làm việc của Cửa Hàng Thịt Khô Mai Thuật như thế nào?

Giờ làm việc của Cửa Hàng Thịt Khô Mai Thuật là: Thứ Bảy:[07:00-21:00], Chủ Nhật:[07:00-21:00], Thứ Hai:[07:00-21:00], Thứ Ba:[07:00-21:00], Thứ Tư:[07:00-21:00], Thứ Năm:[07:00-21:00], Thứ Sáu:[07:00-21:00]

Cửa Hàng Thịt Khô Mai Thuật có website không?

Địa chỉ trang web của Cửa Hàng Thịt Khô Mai Thuật là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Cửa Hàng Yến Sào Minh Chín - Thanh bình