Cửa Hàng Thực Dưỡng Khai Minh – Phường 2

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 37PW+WGR, Nguyễn Tất Thành, Phường 2, Tuy Hòa, Phú Yên, Việt Nam
Số điện thoại 094 978 59 59
Trang web
Tọa độ 130.873.679, 1.092.962.639

 


Địa chỉ Cửa Hàng Thực Dưỡng Khai Minh ở đâu?

37PW+WGR, Nguyễn Tất Thành, Phường 2, Tuy Hòa, Phú Yên, Việt Nam

Giờ làm việc của Cửa Hàng Thực Dưỡng Khai Minh như thế nào?

Giờ làm việc của Cửa Hàng Thực Dưỡng Khai Minh là: Thứ Bảy:[06:30-21:30], Chủ Nhật:[06:30-21:30], Thứ Hai:[06:30-21:30], Thứ Ba:[06:30-21:30], Thứ Tư:[06:30-21:30], Thứ Năm:[06:30-21:30], Thứ Sáu:[06:30-21:30]

Cửa Hàng Thực Dưỡng Khai Minh có website không?

Địa chỉ trang web của Cửa Hàng Thực Dưỡng Khai Minh là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Cau Tre Food Store - Tân An