Cửa Hàng Thực Phẩm Chay Hạnh Bá – Khuê Trung

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 94 Hoàng Xuân Hãn, Khuê Trung, Cẩm Lệ, Đà Nẵng 550000, Việt Nam
Số điện thoại 0236 3695 600
Trang web
Tọa độ 160.139.179, 1.082.062.035

 


Địa chỉ Cửa Hàng Thực Phẩm Chay Hạnh Bá ở đâu?

94 Hoàng Xuân Hãn, Khuê Trung, Cẩm Lệ, Đà Nẵng 550000, Việt Nam

Giờ làm việc của Cửa Hàng Thực Phẩm Chay Hạnh Bá như thế nào?

Giờ làm việc của Cửa Hàng Thực Phẩm Chay Hạnh Bá là: Thứ Bảy:[06:30-21:00], Chủ Nhật:[06:30-21:00], Thứ Hai:[06:30-21:00], Thứ Ba:[06:30-21:00], Thứ Tư:[06:30-21:00], Thứ Năm:[06:30-21:00], Thứ Sáu:[06:30-21:00]

Cửa Hàng Thực Phẩm Chay Hạnh Bá có website không?

Địa chỉ trang web của Cửa Hàng Thực Phẩm Chay Hạnh Bá là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Com chay Oanh - Tân An