Cửa Hàng Thực Phẩm Giỏ Xanh – Bình Hiên

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 6 Chu Văn An, Bình Hiên, Hải Châu, Đà Nẵng 550000, Việt Nam
Số điện thoại 090 640 34 93
Trang web
Tọa độ 16.057.050.999.999.900, 1.082.185.166

 


Địa chỉ Cửa Hàng Thực Phẩm Giỏ Xanh ở đâu?

6 Chu Văn An, Bình Hiên, Hải Châu, Đà Nẵng 550000, Việt Nam

Giờ làm việc của Cửa Hàng Thực Phẩm Giỏ Xanh như thế nào?

Giờ làm việc của Cửa Hàng Thực Phẩm Giỏ Xanh là:

Cửa Hàng Thực Phẩm Giỏ Xanh có website không?

Địa chỉ trang web của Cửa Hàng Thực Phẩm Giỏ Xanh là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Công Ty Tnhh Thực Phẩm Ân Nam - Tân An