Cửa Hàng Thực Phẩm – Hưng Lợi

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 404A/13, Nguyễn Văn Linh, Quận Ninh Kiều, Thành Phố Cần Thơ, Hưng Lợi, Ninh Kiều, Cần Thơ, Việt Nam
Số điện thoại 098 995 25 90
Trang web
Tọa độ 100.214.511, 1.057.656.322

 


Địa chỉ Cửa Hàng Thực Phẩm ở đâu?

404A/13, Nguyễn Văn Linh, Quận Ninh Kiều, Thành Phố Cần Thơ, Hưng Lợi, Ninh Kiều, Cần Thơ, Việt Nam

Giờ làm việc của Cửa Hàng Thực Phẩm như thế nào?

Giờ làm việc của Cửa Hàng Thực Phẩm là: Thứ Bảy:[07:00-21:00], Chủ Nhật:[07:00-21:00], Thứ Hai:[07:00-21:00], Thứ Ba:[07:00-21:00], Thứ Tư:[07:00-21:00], Thứ Năm:[07:00-21:00], Thứ Sáu:[07:00-21:00]

Cửa Hàng Thực Phẩm có website không?

Địa chỉ trang web của Cửa Hàng Thực Phẩm là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Cửa Hàng Thực Phẩm Sạch Liên Tưởng - P. Thanh Trung