Cửa hàng thực phẩm hữu cơ Organica Quận 3 – Phường 6

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 130 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 6, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam
Số điện thoại 028 6673 3350
Trang web https://www.organica.vn/
Tọa độ 107.839.139, 1.066.950.145

 


Địa chỉ Cửa hàng thực phẩm hữu cơ Organica Quận 3 ở đâu?

130 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 6, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam

Giờ làm việc của Cửa hàng thực phẩm hữu cơ Organica Quận 3 như thế nào?

Giờ làm việc của Cửa hàng thực phẩm hữu cơ Organica Quận 3 là: Thứ Bảy:[07:00-18:00], Chủ Nhật:[07:00-18:00], Thứ Hai:[07:00-18:00], Thứ Ba:[07:00-18:00], Thứ Tư:[07:00-18:00], Thứ Năm:[07:00-18:00], Thứ Sáu:[07:00-18:00]

Cửa hàng thực phẩm hữu cơ Organica Quận 3 có website không?

Địa chỉ trang web của Cửa hàng thực phẩm hữu cơ Organica Quận 3 là: https://www.organica.vn/

Hình ảnh

Xem thêm:  Thực phẩm chay An Phong - Trần Tế Xương