Cửa Hàng Thực Phẩm – Nhơn Lý

Thông tin liên hệ

Địa chỉ V78P+CF2, Thôn Lý Hòa, Xã Nhơn Lý, Thành Phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định, Nhơn Lý, Thành phố Qui Nhơn, Bình Định, Việt Nam
Số điện thoại 0795 576 297
Trang web
Tọa độ 13.866.015.899.999.900, 10.928.612.679.999.900

 


Địa chỉ Cửa Hàng Thực Phẩm ở đâu?

V78P+CF2, Thôn Lý Hòa, Xã Nhơn Lý, Thành Phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định, Nhơn Lý, Thành phố Qui Nhơn, Bình Định, Việt Nam

Giờ làm việc của Cửa Hàng Thực Phẩm như thế nào?

Giờ làm việc của Cửa Hàng Thực Phẩm là: Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày]

Cửa Hàng Thực Phẩm có website không?

Địa chỉ trang web của Cửa Hàng Thực Phẩm là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Nhà Phân Phối Tây Ninh - Phường 3