Cửa Hàng Thực Phẩm – P. Cẩm Thượng

Thông tin liên hệ

Địa chỉ Đội 7, Thôn Lề Quán, Xã Thạch Khôi, P. Cẩm Thượng, Thành phố Hải Dương, Hải Dương, Việt Nam
Số điện thoại 0364 460 534
Trang web
Tọa độ 209.386.239, 10.631.318.089.999.900

 


Địa chỉ Cửa Hàng Thực Phẩm ở đâu?

Đội 7, Thôn Lề Quán, Xã Thạch Khôi, P. Cẩm Thượng, Thành phố Hải Dương, Hải Dương, Việt Nam

Giờ làm việc của Cửa Hàng Thực Phẩm như thế nào?

Giờ làm việc của Cửa Hàng Thực Phẩm là:

Cửa Hàng Thực Phẩm có website không?

Địa chỉ trang web của Cửa Hàng Thực Phẩm là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Cửa Hàng Lương Thực Thực Phẩm Hà Thị Quế - Vĩnh Trại