Cửa Hàng Thực Phẩm Rau Quê – P.Ninh Xá

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 74 Huyền Quang, P.Ninh Xá, Bắc Ninh, 790000, Việt Nam
Số điện thoại 098 155 88 18
Trang web
Tọa độ 211.770.028, 10.606.329.439.999.900

 


Địa chỉ Cửa Hàng Thực Phẩm Rau Quê ở đâu?

74 Huyền Quang, P.Ninh Xá, Bắc Ninh, 790000, Việt Nam

Giờ làm việc của Cửa Hàng Thực Phẩm Rau Quê như thế nào?

Giờ làm việc của Cửa Hàng Thực Phẩm Rau Quê là: Thứ Bảy:[06:00-20:00], Chủ Nhật:[06:00-20:00], Thứ Hai:[06:00-20:00], Thứ Ba:[06:00-20:00], Thứ Tư:[06:00-20:00], Thứ Năm:[06:00-20:00], Thứ Sáu:[06:00-20:00]

Cửa Hàng Thực Phẩm Rau Quê có website không?

Địa chỉ trang web của Cửa Hàng Thực Phẩm Rau Quê là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Công ty TNHH TM SX Quy Nguyên - P