Cửa Hàng Thực Phẩm Sạch ITCFOOD – Đông Hương

Thông tin liên hệ

Địa chỉ RQ4M+6V5, Mai An Tiêm, Đông Hương, Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hoá, Việt Nam
Số điện thoại 0237 3850 410
Trang web
Tọa độ 198.055.187, 1.057.847.396

 


Địa chỉ Cửa Hàng Thực Phẩm Sạch ITCFOOD ở đâu?

RQ4M+6V5, Mai An Tiêm, Đông Hương, Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hoá, Việt Nam

Giờ làm việc của Cửa Hàng Thực Phẩm Sạch ITCFOOD như thế nào?

Giờ làm việc của Cửa Hàng Thực Phẩm Sạch ITCFOOD là: Thứ Bảy:[06:30-20:00], Chủ Nhật:[06:30-20:00], Thứ Hai:[06:30-20:00], Thứ Ba:[06:30-20:00], Thứ Tư:[06:30-20:00], Thứ Năm:[06:30-20:00], Thứ Sáu:[06:30-20:00]

Cửa Hàng Thực Phẩm Sạch ITCFOOD có website không?

Địa chỉ trang web của Cửa Hàng Thực Phẩm Sạch ITCFOOD là:

Hình ảnh

Xem thêm:  NPP bánh tráng Phương Nguyên tại Quảng Ngãi - Nghĩa Chánh Nam