Cửa hàng thực phẩm sạch Just Cook – Niệm Nghĩa

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 291B Trần Nguyên Hãn, Niệm Nghĩa, Lê Chân, Hải Phòng 180000, Việt Nam
Số điện thoại 090 756 32 89
Trang web
Tọa độ 20.841.379.699.999.900, 1.066.675.212

 


Địa chỉ Cửa hàng thực phẩm sạch Just Cook ở đâu?

291B Trần Nguyên Hãn, Niệm Nghĩa, Lê Chân, Hải Phòng 180000, Việt Nam

Giờ làm việc của Cửa hàng thực phẩm sạch Just Cook như thế nào?

Giờ làm việc của Cửa hàng thực phẩm sạch Just Cook là: Thứ Bảy:[07:00-22:00], Chủ Nhật:[07:00-22:00], Thứ Hai:[07:00-22:00], Thứ Ba:[07:00-22:00], Thứ Tư:[07:00-22:00], Thứ Năm:[07:00-22:00], Thứ Sáu:[07:00-22:00]

Cửa hàng thực phẩm sạch Just Cook có website không?

Địa chỉ trang web của Cửa hàng thực phẩm sạch Just Cook là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Nhà Phân Phối Hải Dương - P. Trần Phú