Cửa Hàng Thực Phẩm Sạch Thu Hà – tổ 6

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 19 Ngự Bình, tổ 6, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế, Việt Nam
Số điện thoại 1243 824968
Trang web
Tọa độ 164.525.002, 1.076.001.379

 


Địa chỉ Cửa Hàng Thực Phẩm Sạch Thu Hà ở đâu?

19 Ngự Bình, tổ 6, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế, Việt Nam

Giờ làm việc của Cửa Hàng Thực Phẩm Sạch Thu Hà như thế nào?

Giờ làm việc của Cửa Hàng Thực Phẩm Sạch Thu Hà là:

Cửa Hàng Thực Phẩm Sạch Thu Hà có website không?

Địa chỉ trang web của Cửa Hàng Thực Phẩm Sạch Thu Hà là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Cửa hàng thực phẩm sạch Green Garden - Hà Huy Tập