Cửa Hàng Thực Phẩm Số 16 – Phường 6

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 16 Lê Lợi, Phường 6, Sóc Trăng, Việt Nam
Số điện thoại 0299 3821 984
Trang web
Tọa độ 96.080.385, 10.597.496.559.999.900

 


Địa chỉ Cửa Hàng Thực Phẩm Số 16 ở đâu?

16 Lê Lợi, Phường 6, Sóc Trăng, Việt Nam

Giờ làm việc của Cửa Hàng Thực Phẩm Số 16 như thế nào?

Giờ làm việc của Cửa Hàng Thực Phẩm Số 16 là:

Cửa Hàng Thực Phẩm Số 16 có website không?

Địa chỉ trang web của Cửa Hàng Thực Phẩm Số 16 là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Trí Thành - Long Thạnh