Cửa Hàng Thực Phẩm – Thủ Thừa

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 22/234AB, Ấp Nhà dài, Thị Trấn Thủ Thừa, Huyện Thủ Thừa, Tỉnh Long An, Thủ Thừa, Long An, Việt Nam
Số điện thoại 0848 121 765
Trang web
Tọa độ 106.149.167, 1.063.993.658

 


Địa chỉ Cửa Hàng Thực Phẩm ở đâu?

22/234AB, Ấp Nhà dài, Thị Trấn Thủ Thừa, Huyện Thủ Thừa, Tỉnh Long An, Thủ Thừa, Long An, Việt Nam

Giờ làm việc của Cửa Hàng Thực Phẩm như thế nào?

Giờ làm việc của Cửa Hàng Thực Phẩm là: Thứ Bảy:[09:00-16:30], Chủ Nhật:[09:00-16:30], Thứ Hai:[08:00-17:30], Thứ Ba:[08:00-17:30], Thứ Tư:[08:00-17:30], Thứ Năm:[08:00-17:30], Thứ Sáu:[09:00-16:30]

Cửa Hàng Thực Phẩm có website không?

Địa chỉ trang web của Cửa Hàng Thực Phẩm là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Và Đồ Uống Quốc Tế - BÁ KHÊ