Cửa Hàng Thực Phẩm – Thuận Phước

Thông tin liên hệ

Địa chỉ K08/40, Hàn Mặc Tử, Quận Hải Châu, Thành Phố Đà Nẵng, Thuận Phước, Hải Châu, Đà Nẵng, Việt Nam
Số điện thoại 091 624 77 89
Trang web
Tọa độ 160.863.358, 1.082.164.303

 


Địa chỉ Cửa Hàng Thực Phẩm ở đâu?

K08/40, Hàn Mặc Tử, Quận Hải Châu, Thành Phố Đà Nẵng, Thuận Phước, Hải Châu, Đà Nẵng, Việt Nam

Giờ làm việc của Cửa Hàng Thực Phẩm như thế nào?

Giờ làm việc của Cửa Hàng Thực Phẩm là: Thứ Bảy:[07:00-21:30], Chủ Nhật:[07:00-21:30], Thứ Hai:[07:00-21:30], Thứ Ba:[07:00-21:30], Thứ Tư:[07:00-21:30], Thứ Năm:[07:00-21:30], Thứ Sáu:[07:00-21:30]

Cửa Hàng Thực Phẩm có website không?

Địa chỉ trang web của Cửa Hàng Thực Phẩm là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Đại Lý Gạo Minh Đức - Phú Thành