Cửa Hàng Thực Phẩm – Tịnh Bình

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 5PPP+J45, Thôn Đông, Xã Tịnh Sơn, Huyện Sơn Tịnh, Tỉnh Quảng Ngãi, Tịnh Bình, Sơn Tịnh, Quảng Ngãi, Việt Nam
Số điện thoại 0708 003 815
Trang web
Tọa độ 151.865.121, 1.087.353.735

 


Địa chỉ Cửa Hàng Thực Phẩm ở đâu?

5PPP+J45, Thôn Đông, Xã Tịnh Sơn, Huyện Sơn Tịnh, Tỉnh Quảng Ngãi, Tịnh Bình, Sơn Tịnh, Quảng Ngãi, Việt Nam

Giờ làm việc của Cửa Hàng Thực Phẩm như thế nào?

Giờ làm việc của Cửa Hàng Thực Phẩm là:

Cửa Hàng Thực Phẩm có website không?

Địa chỉ trang web của Cửa Hàng Thực Phẩm là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Công Ty TNHH Thực Phẩm Mika - Ấp Tân Thanh A