Cửa Hàng Thức Uống Hồng Thái – Phùng Chí Kiên

Thông tin liên hệ

Địa chỉ Tổ 5, Phường Đức Xuân, Thị Xã Bắc Kạn, Tỉnh Bắc Kạn, Phùng Chí Kiên, Bắc Kạn, Việt Nam
Số điện thoại 0372 506 405
Trang web
Tọa độ 22.141.937.799.999.900, 1.058.411.694

 


Địa chỉ Cửa Hàng Thức Uống Hồng Thái ở đâu?

Tổ 5, Phường Đức Xuân, Thị Xã Bắc Kạn, Tỉnh Bắc Kạn, Phùng Chí Kiên, Bắc Kạn, Việt Nam

Giờ làm việc của Cửa Hàng Thức Uống Hồng Thái như thế nào?

Giờ làm việc của Cửa Hàng Thức Uống Hồng Thái là:

Cửa Hàng Thức Uống Hồng Thái có website không?

Địa chỉ trang web của Cửa Hàng Thức Uống Hồng Thái là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Công Ty TNHH Một Thành Viên Mến Cà Mau - Phường 8