Cửa Hàng Yến Sào Khánh Hòa 2 – Nam Hà

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 2 Hàm Nghi, Nam Hà, Hà Tĩnh, Việt Nam
Số điện thoại 096 966 49 96
Trang web
Tọa độ 1.833.801, 1.058.954

 


Địa chỉ Cửa Hàng Yến Sào Khánh Hòa 2 ở đâu?

2 Hàm Nghi, Nam Hà, Hà Tĩnh, Việt Nam

Giờ làm việc của Cửa Hàng Yến Sào Khánh Hòa 2 như thế nào?

Giờ làm việc của Cửa Hàng Yến Sào Khánh Hòa 2 là:

Cửa Hàng Yến Sào Khánh Hòa 2 có website không?

Địa chỉ trang web của Cửa Hàng Yến Sào Khánh Hòa 2 là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Công Ty TNHH Một Thành Viên Chế Biến Thực Phẩm Phúc Lộc - Minh Hưng