Cung cấp thiết bị y tế nha khoa Hải Phòng – Thiết Bị Y Tế Nha Khoa Nguyễn Hữu – Dư Hàng Kênh

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 385 Đường Hoàng Minh Thảo, Dư Hàng Kênh, Lê Chân, Hải Phòng, Việt Nam
Số điện thoại 0889 838 830
Trang web https://cung-cap-thiet-bi-y-te-nha-khoa-hai-phong.business.site/?utm_source=gmb&utm_medium=referral
Tọa độ 208.373.445, 1.066.763.502

 


Địa chỉ Cung cấp thiết bị y tế nha khoa Hải Phòng - Thiết Bị Y Tế Nha Khoa Nguyễn Hữu ở đâu?

385 Đường Hoàng Minh Thảo, Dư Hàng Kênh, Lê Chân, Hải Phòng, Việt Nam

Giờ làm việc của Cung cấp thiết bị y tế nha khoa Hải Phòng - Thiết Bị Y Tế Nha Khoa Nguyễn Hữu như thế nào?

Giờ làm việc của Cung cấp thiết bị y tế nha khoa Hải Phòng – Thiết Bị Y Tế Nha Khoa Nguyễn Hữu là: Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày], Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày]

Hình ảnh