Cửu Long Hotel – Phường 1

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 81/83 Đường 30-4, Phường 1, Châu Thành, Tiền Giang 84000, Việt Nam
Số điện thoại 0273 6266 666
Trang web http://cuulonghotel.tiengiangtourist.com/
Tọa độ 103.527.358, 1.063.672.464

 


Địa chỉ Cửu Long Hotel ở đâu?

81/83 Đường 30-4, Phường 1, Châu Thành, Tiền Giang 84000, Việt Nam

Giờ làm việc của Cửu Long Hotel như thế nào?

Giờ làm việc của Cửu Long Hotel là:

Cửu Long Hotel có website không?

Địa chỉ trang web của Cửu Long Hotel là: http://cuulonghotel.tiengiangtourist.com/

Hình ảnh

Xem thêm:  HOI AN DISCOVERY VILLA - Cẩm Sơn