CWD Hotel Can Tho – Hưng Phú

Thông tin liên hệ

Địa chỉ So 9 Đ. A6, Hưng Phú, Cái Răng, Cần Thơ, Việt Nam
Số điện thoại 097 655 93 89
Trang web
Tọa độ 100.199.517, 1.057.895.909

 


Địa chỉ CWD Hotel Can Tho ở đâu?

So 9 Đ. A6, Hưng Phú, Cái Răng, Cần Thơ, Việt Nam

Giờ làm việc của CWD Hotel Can Tho như thế nào?

Giờ làm việc của CWD Hotel Can Tho là:

CWD Hotel Can Tho có website không?

Địa chỉ trang web của CWD Hotel Can Tho là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Thịnh Phát Cửa Lò Hotel - Thu Thuỷ