Đa Khoa Y Học Quốc Tế – Kim Mã

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 14 P. Kim Mã, Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam
Số điện thoại 0386 267 996
Trang web https://dakhoayhocquocte.com.vn/
Tọa độ 21.032.589.899.999.900, 105.828.627

 


Địa chỉ Đa Khoa Y Học Quốc Tế ở đâu?

14 P. Kim Mã, Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam

Giờ làm việc của Đa Khoa Y Học Quốc Tế như thế nào?

Giờ làm việc của Đa Khoa Y Học Quốc Tế là: Thứ Bảy:[08:00-20:30], Chủ Nhật:[08:00-20:30], Thứ Hai:[08:00-20:30], Thứ Ba:[08:00-20:30], Thứ Tư:[08:00-20:30], Thứ Năm:[08:00-20:30], Thứ Sáu:[08:00-20:30]

Đa Khoa Y Học Quốc Tế có website không?

Địa chỉ trang web của Đa Khoa Y Học Quốc Tế là: https://dakhoayhocquocte.com.vn/

Hình ảnh

Xem thêm:  Trung tâm Y tế Hàng không - Bồ Đề