Đặc sản Đà Nẵng – Cơ sở sản xuất bánh khô mè Bà Liễu Mẹ làm quà tặng – Hòa Thọ Đông

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 200/1 Ông Ích Đ., Hòa Thọ Đông, Cẩm Lệ, Đà Nẵng 550000, Việt Nam
Số điện thoại 090 525 25 50
Trang web http://banhkhome.com/
Tọa độ 160.111.587, 1.082.056.075

 


Địa chỉ Đặc sản Đà Nẵng - Cơ sở sản xuất bánh khô mè Bà Liễu Mẹ làm quà tặng ở đâu?

200/1 Ông Ích Đ., Hòa Thọ Đông, Cẩm Lệ, Đà Nẵng 550000, Việt Nam

Giờ làm việc của Đặc sản Đà Nẵng - Cơ sở sản xuất bánh khô mè Bà Liễu Mẹ làm quà tặng như thế nào?

Giờ làm việc của Đặc sản Đà Nẵng – Cơ sở sản xuất bánh khô mè Bà Liễu Mẹ làm quà tặng là: Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày]

Đặc sản Đà Nẵng - Cơ sở sản xuất bánh khô mè Bà Liễu Mẹ làm quà tặng có website không?

Địa chỉ trang web của Đặc sản Đà Nẵng – Cơ sở sản xuất bánh khô mè Bà Liễu Mẹ làm quà tặng là: http://banhkhome.com/

Hình ảnh