Đặc Sản Gia Lai Phở Khô 2 Tô Siêu Dẫn – Tân Lợi

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 02 Đ. Y Moan Êñuôl, Tân Lợi, Thành phố Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk, Việt Nam
Số điện thoại 096 641 67 91
Trang web http://www.facebook.com/phokho2tosieudan
Tọa độ 126.976.967, 1.080.553.611

 


Địa chỉ Đặc Sản Gia Lai Phở Khô 2 Tô Siêu Dẫn ở đâu?

02 Đ. Y Moan Êñuôl, Tân Lợi, Thành phố Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk, Việt Nam

Giờ làm việc của Đặc Sản Gia Lai Phở Khô 2 Tô Siêu Dẫn như thế nào?

Giờ làm việc của Đặc Sản Gia Lai Phở Khô 2 Tô Siêu Dẫn là: Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[06:00-22:00], Thứ Tư:[06:00-22:00], Thứ Năm:[06:00-22:00], Thứ Sáu:[06:00-22:00], Thứ Bảy:[06:00-22:00], Chủ Nhật:[06:00-22:00]

Đặc Sản Gia Lai Phở Khô 2 Tô Siêu Dẫn có website không?

Địa chỉ trang web của Đặc Sản Gia Lai Phở Khô 2 Tô Siêu Dẫn là: http://www.facebook.com/phokho2tosieudan

Hình ảnh

Xem thêm:  Quán Cơm 41 - Thắng Lợi